NutriVitaal

Vergoeding

Gelukkig wordt de diëtist vanaf 2013 weer vergoed vanuit de basisverzekering.
3 uur dieetadvisering wordt vergoed en dat komt bij NutriVitaal neer op 4-7 consulten.
Heeft u een aanvullende verzekering dan is het mogelijk dat u voor nog meer vergoeding in aanmerking komt.
Dit kunt u in uw polisvoorwaarden / het dekkingsoverzicht terugvinden. 

Soms wordt ook voedingsadvies (advies zonder medische noodzaak, dus preventief) vergoed via een aanvullende verzekering.

Het voordeel van de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is dat het niet verrekend wordt met het eigen risico. Vergoeding vanuit de basisverzekering wordt dus via de verzekeraar verrekend.

De rekening zal direct naar de zorgverzekeraar verstuurd worden. U heeft er dus geen omkijken naar.
Indien er geen vergoeding (meer) wordt gegeven dan zult u de factuur thuis ontvangen.

Voor chronische ziektebeelden zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en COPD wordt er een vergoeding gegeven vanuit de basisverzekering die niet verrekend wordt met het eigen risico. Hiervoor heeft u altijd een verwijzing van de huisarts nodig.


Tarief 2013

Het tarief dat wordt gerekend bij vergoeding vanuit de basis- of aanvullende verzekering hangt af van het contract dat afgesloten is met de verzekeraar.

Komt u voor advies waar geen vergoeding voor wordt gegeven dan zijn de kosten als volgt:
1e consult (1 uur direct, 30 min indirect)  € 90,00
2e consult (30 min direct, 15 min indirect)  € 45,00
vervolgconsult (20 min direct, 10 min indirect)  € 30,00
kort consult (15 min direct) € 15,00

niet nagekomen afspraak € 15,00

Binnen Zoetermeer is een bezoek aan huis zonder extra kosten.

De bovenstaande tarieven zijn indicatief en gemiddeld. De kosten worden berekend naar de daadwerkelijk bestede tijd.

By A Web Design